Tarieven

U bent van harte welkom voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we uw hulpvraag en maken we afspraken over de behandeling.
Tussentijds stellen we bij indien nodig.

Het tarief is €95 per sessie (Dit geldt ook voor het kennismaking/intakegesprek)
Relatie gesprekken zijn € 55 per persoon per keer inclusief BTW.
In de meeste gevallen wordt relatie therapie niet vergoed door de verzekering. Tot nu maakt alleen CZ hierop een uitzondering. Om misverstanden te voorkomen is het aan te raden zelf contact op te nemen met uw verzekering.
Cursussen en terugkombijeenkomsten worden niet vergoed en zijn incl. BTW.
In overleg is een kort consult mogelijk kosten zijn €45 per sessie

(U kunt per pin transactie betalen)

Indien een afspraak onverhoopt niet door kan gaan,draag er dan zorg voor dat gemaakte afspraken tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd. Daarna worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Vergoeding via de aanvullende ziektekostenverzekering
Er zijn verschillende ziektekostenverzekeraars die de consulten onder bepaalde voorwaarden vanuit een aanvullend pakket vergoeden. Het beleid van verzekeraars wisselt voortdurend en voor de juiste informatie dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Ik ben geregistreerd bij de NFG, vakgroep psychosociaal en maatschappelijk werk (vpmw) als sociaal psychiatrisch verpleegkundige(www.de-nfg.nl)
Mijn NFG -registratienummer: 6811195981
Daarnaast ben ik Big geregistreerd via registratienummer: 49038884330
AGB CODE : 94055565 / 90036792

Vergoedingen:
Kijk voor meer informatie en een up-to-date overzicht van verzekeraars op www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

Vergoeding door de Gemeentelijke Sociale Diensten
Er bestaat de mogelijkheid dat de gemeentelijke sociale dienst de kosten van een begeleidingstraject vergoedt.
Via de gemeentelijke sociale diensten is gedeeltelijke of volledige vergoeding mogelijk door middel van Bijzondere Bijstand.

Het persoonsgebonden budget
Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor vergoeding middels een zogenaamd persoonsgebonden budget (PGB) U kunt bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een PGB aanvragen.

Indien uw eigen ziektekosten verzekeraar niet in de lijst staat kunt u onderstaande coulanceverklaring met uw declaratie opsturen naar uw ziektekosten verzekeraar. Indien gewenst help ik u hier graag bij. Download hier de coulanceverklaring

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris)Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject En het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van (startdatum wkkgz-registratie) 2017 is mijn praktijk bij KlachtenPortaal Zorg aangesloten. De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van het KPZ zijn te vinden/te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website van het KPZ indienen. Wanneer u met spoed contact wilt opnemen met KPZ, belt u het mobiele nummer (06) 25186207.

Het klachtenreglement van het KPZ, dat als basis voor de klachtenprocedure van onze/mijn praktijk zal gelden. Deze treft u (link) aan op mijn website.

De geschillenregeling van het KPZ, zal u in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. U kunt deze geschillenregeling ook rechtstreeks van de website van de geschilleninstantie KPZ downloaden.

AVG
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) draagt zorg voor een betere bescherming van de privacy van cliënten. De eerder geldende Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) komt met de invoering van de AVG per 25 mei 2018 te vervallen. Rebalance beschikt over een privacy reglement.
Bij aanvang van de behandeling ontvangt u de voorwaarden en een behandelovereenkomst.