Tarieven

U bent van harte welkom voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we uw hulpvraag en maken we afspraken over de behandeling.
Tussentijds stellen we bij indien nodig.

Het tarief is €125 per sessie (Dit geldt ook voor het kennismaking/intakegesprek)
Relatie gesprekken zijn € 75 per persoon per keer 
In de meeste gevallen wordt relatie therapie niet vergoed door de verzekering. Tot nu maakt alleen CZ hierop een uitzondering. Om misverstanden te voorkomen is het aan te raden zelf contact op te nemen met uw verzekering.

Trainingen en terugkombijeenkomsten worden niet vergoed. per sessie  €55 per persoon

(U kunt per pin transactie betalen)

Indien een afspraak onverhoopt niet door kan gaan,draag er dan zorg voor dat gemaakte afspraken tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd. Daarna worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Rebalance blijft buiten de reden van afmelding.

De praktijk is geopend van maandag tot en met donderdag,van 800 uur tot 1715 uur. Sessies vinden alleen plaats op afspraak.

Voor crisissituaties kunt u terecht bij uw huisarts en na kantoortijden bij de huisartsenpost.

Vergoeding via de aanvullende ziektekostenverzekering
Er zijn verschillende ziektekostenverzekeraars die de consulten onder bepaalde voorwaarden vanuit een aanvullend pakket vergoeden. Het beleid van verzekeraars wisselt voortdurend en voor de juiste informatie dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Ik ben geregistreerd bij de NFG, vakgroep psychosociaal en maatschappelijk werk (vpmw) als sociaal psychiatrisch verpleegkundige(www.de-nfg.nl)
Mijn NFG -registratienummer: 6811195981
Daarnaast ben ik Big geregistreerd via registratienummer: 49038884330
AGB CODE : 94055565 / 90036792

Vergoedingen:
Kijk voor meer informatie en een up-to-date overzicht van verzekeraars op www.de-nfg.nl/vergoedingen.html

Indien uw eigen ziektekosten verzekeraar niet in de lijst staat kunt u onderstaande coulanceverklaring met uw declaratie opsturen naar uw ziektekosten verzekeraar. Indien gewenst help ik u hier graag bij. Download hier de coulanceverklaring

Klachtenregeling

In Nederland hebben we de wet kwaliteit ,klachten en geschillen zorg (wkkgz) De overheid wil namelijk dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Als hulpverlener ben ik volgens de wkkgz verplicht je te vertellen hoe de klachtenafhandeling geregeld is bij Rebalance. Tijdens de behandeling of begeleiding kan er onbedoeld iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met mij te bespreken en op te lossen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen. Als hulpverlener heb ik dit via de NFG geregeld bij Quasir. Jouw klacht dient volgens een schema afgehandeld te worden. Voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris kun je contact opnemen met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl

AVG
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) draagt zorg voor een betere bescherming van de privacy van cliënten. De eerder geldende Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) komt met de invoering van de AVG per 25 mei 2018 te vervallen. Rebalance beschikt over een privacy reglement.
Bij aanvang van de behandeling ontvangt u de voorwaarden en een behandelovereenkomst.

privacy policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.Rebalancepraktijk.nl bezoekt.

 1. Beheer
  De website www.Rebalancepraktijk.nl staat onder beheer van Rebalance de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
 2. Gegevens van bezoekers
  1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Rebalance worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  2. Rebalance zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 3. Cookies
  1. Rebalance maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Rebalance de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
  2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
  3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
  4. Rebalance maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Rebalance zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.

Rebalance maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd –  worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

 1. Vragen
  Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Rebalance de contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.
 2. Disclaimer
  Rebalance is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 3. Bestellingen  De Privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een bestelling plaatst bij Rebalance
 4. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Rebalance kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1. Het verwerken van de bestelling.
  2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Rebalance denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
  4. Gegevens verstrekken aan derden
   Gegevens die door de klant aan Rebalance zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 5. Beveiliging
  De gegevens die de klant aan Rebalance verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 6. Aanpassing van klantgegevens
  De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Rebalance kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Rebalance voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.