COMPASSIETRAINING

Binnenkort vind je op deze website onze nieuwe online compassietrainingKlik hier voor meer informatie (PDF).

Compassie (of: mededogen) is het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid om daarinverantwoordelijkheid te nemen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder inaanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kancompassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining. Terwijl medelijden vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit, vraagtcompassie om moed en ruimhartigheid. Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maarzorgt juist voor een gezonde relatie met onszelf en juist ook voor een grotere openheid enmededogen naar anderen toe.

De training is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op hetbelang van (zelf)compassie. Veel mensen zijn erg kritisch op zichzelf of hebbeneen lage dunk van zichzelf met zelfverwijt of schaamte tot gevolg. Je kunt dansomber, angstig, boos of zelfs wantrouwend in de wereld staan en moeitehebben om warme gevoelens voor jezelf en anderen te ervaren. Je kunt danvluchten in isolement of je storten in bezigheden of relaties die niet echtvoldoening geven. Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Somsgeven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (Ik snaphet wel, maar voel het niet.) Juist dan valt compassietraining te overwegen,waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid,acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren.

Klik hier voor meer informatie (PDF).