Alle keurmerken van Beyuna

Alle producten voldoen aan allerlei kwaliteitscriteria

NZVT
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat voedingssupplementen dopingstoffen kunnen bevatten. Dit staat vaak niet op het etiket vermeld. Het gebruik van voedingssupplementen is daarmee een risico voor topsporters. Het kan namelijk leiden tot een positieve uitslag van een dopingcontrole .In reactie op dit risico voor topsporters is er  in 2003 het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) opgezet. Het system biedt fabrikanten van voedingssupplementen de mogelijkheid om tegen betaling hun supplementen te laten controleren. Deze controle gebeurt per batch. Een batch is een partij voedingssupplementen die in een keer is gemaakt. De verpakkingen uit deze partij krijgen allemaal hetzelfde batchnummer. Deze vind je op het etiket, vaak dicht bij de houdbaarheidsdatum (THT-datum)

De ‘schoon bevonden’ product-batchcombinaties staat in de NVZT-lijst. De topsporters kunnen deze NZVT-lijst raadplegen via deze website en de Dopingwaaier App. Zo weten ze precies welke batch van welke voedingssupplementen zijn gecontroleerd. Belangrijk voor topsporters daarmee kunnen ze het risico op het ontstaan van een positieve dopingtest door het gebruik van voedingssupplementen maximaal minimaliseren.

NPN 
NPN zet zich o.a. in voor betrouwbare informatie over het nut van voedingssuppletie. NPN zet zich ervoor in dat de consument kan beschikken over een verantwoord aanbod van veilige, werkzame voedingssupplementen, voorzien van adequate informatie, voor een optimale inzet voor gezondheid.

LGC 
The Laboratory of the Government Chemist . zitten in chambridge.

LGC is een internationale leider op het gebied van laboratoriumdiensten, meetstandaarden, referentiematerialen en vaardigheidstesten. ... LGC is het aangewezen National Measurement Institute for Chemical and Biomeasurement in het VK en is ook de gastorganisatie voor de functie Government Chemist in het VK.

Ze controleren elke badge op zuiverheid. Bv dat er geen resten van medicijnen of chemicaliën inzitten

HACCP 
H
 azard
A nalysis
C ritical
C ontrol
P oints

Het is een voedselveiligheidssysteem. Het betekent dat een organisatie die voedsel bereidt, bewerkt en/of (onverpakt) verkoopt nagaat (Analysis) welke onderdelen in het productie- of bereidingsproces van voedsel bedreigingen (Hazard) voor de gezondheid tot gevolg kunnen hebben. De onderdelen waar risico's (Critical Control Points) kunnen ontstaan houdt de organisatie vervolgens nauwkeurig in de gaten. Dit gaat over hygiëne en voedselveiligheid. Als bedrijf dien je een plan van aanpak te hebben hoe je hier mee omgaat.

GMP quality 

Good Manufacturing Practices of GMP is een kwaliteitsborgingssysteem voor de humane en veterinaire farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie. De kwaliteit van een geneesmiddel kan nooit helemaal vastgesteld worden door de samenstelling te analyseren

De kwaliteit van een geneesmiddel kan nooit helemaal vastgesteld worden door de samenstelling te analyseren. Niet alle mogelijke onzuiverheden kunnen worden aangetoond en niet elk pilletje kan worden geanalyseerd. De kwaliteit kan daarom alleen gewaarborgd worden indien ook het hele productieproces op een nauwkeurig voorgeschreven en gecontroleerde wijze wordt uitgevoerd.

Deze manier van produceren, genaamd Good Manufacturing Practice, is daarom een vereiste voor de productie van geneesmiddelen.

Bij GMP gaat het er om, dat nauwkeurig is vastgelegd hoe en onder welke omstandigheden een product wordt gemaakt. Tijdens de productie worden alle grondstoffen, tussenproducten en eindproduct gecontroleerd en wordt het proces precies bijgehouden op het zogenaamde bereidingsprotocol. Mocht er achteraf toch iets mis blijken te zijn met een bepaalde partij medicijnen, dan kan men altijd achterhalen hoe het gemaakt is, wie het getest heeft, waar en welke grondstoffen er gebruikt zijn, enzovoort.

Enkele principes van GMP zijn:

 • alle grondstoffen en verpakkingsmaterialen zijn vastgelegd en moeten voldoen aan de eisen (specificaties);
 • de kwaliteit van grondstoffen en eindproducten wordt getest;
 • alle procedures zijn vastgelegd in zogenaamde SOP's (Standard Operating Procedures) of ook wel 'werkvoorschriften' en het productieproces van iedere partij is vastgelegd in het chargebereidingsprotocol.
 • al het personeel is gekwalificeerd en getraind voor de uit te voeren werkzaamheden; verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd;
 • fabrieks- en productieomstandigheden zijn ontworpen en worden gecontroleerd om verontreiniging tegen te gaan en verwisselingen te voorkomen;
 • alle veranderingen in de werkvoorschriften en eventuele afwijkingen in de gevolgde procedures worden vastgelegd;
 • het ligt vast wie eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de producten en die persoon moet voor elke partij medicijnen schriftelijk verklaren of de vastgelegde procedures gevolgd zijn.

Clean label 
Een clean label  is in principe een clear label. Heldere informatie op het etiket biedt transparantie over de productsamenstelling. Kortom wat er in het product zit staat helder en duidelijk omschreven.

NB. E nummers zijn verplicht en zeggen niet perse iets of ze natuurlijk zijn of niet.

Wanneer is een extract een additief?

Als een extract voor een technologisch doel wordt toegevoegd, zoals conserveringsmiddel, antioxidant of stabilisator, dan wordt dit beschouwd als additief gebruik. Daarom moeten die extracten worden gezien als levensmiddelenadditieven en voldoen aan de wettelijke eisen voor de etikettering en zuiverheid van additieven.

EFSA 
De European Food Safety Authority (EFSA) is een bureau (agentschap) van de Europese Unie dat onafhankelijke wetenschappelijke adviezen geeft over voedselveiligheid. Op hun wetenschappelijke bevindingen wordt het Europese beleid en wetgeving op gebied van voedselveiligheid gebaseerd.

De European Food Safety Authority (Europese voedselveiligheidsautoriteit, EFSA) is een bureau (agentschap) van de Europese Unie die onafhankelijke wetenschappelijke adviezen geeft over voedselveiligheid. Op hun wetenschappelijke bevindingen wordt het Europese beleid en wetgeving op gebied van voedselveiligheid gebaseerd.

Zo maakt de EFSA adviezen over E-nummers, de veiligheid van nieuwe stoffen en genetisch gemodificeerde producten. Deze adviezen wegen zwaar mee voor de Europese Commissie om beleid op te kunnen maken.

Ontstaan van de EFSA
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid is ontstaan in 2002 toen in Europa de Algemene levensmiddelen verordening (General Food Law) is goedgekeurd. Deze verordening is weer ontstaan naar aanleiding van een aantal voedselcrises in Europa, zoals de dioxine- en BSE crisis.

Aandachtsgebieden van de EFSA
De aandachtsgebieden waar de EFSA zich op richt zijn:

 • veiligheid van voedsel en diervoeding.
 • vraagstukken op het gebied van gezondheid en welzijn van dieren en de gezondheid van gewassen.
 • risico’s in de voedselketen (van boer tot bord).
 • voeding, genetisch gemodificeerde gewassen en nieuwe levensmiddelentechnologieën.

Werkwijze
De EFSA verzamelt wetenschappelijk informatie van over de hele wereld en volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen. Op basis hiervan beoordelen ze risico’s.

De EFSA bestaat per aandachtsgebied uit verschillende wetenschappelijke panels. Leden van die panels komen uit heel Europa en zijn geselecteerd op basis van hun expertise en kennis. De EFSA deelt haar bevindingen niet alleen met deskundigen en beleidsmakers, maar ook met het grote publiek.

Zij controleren en keuren onder andere de claims die op de verschillende supplementen  zitten. Dit gaat dan bv. over het effect wat een supplement heeft op de gezondheid.

Volgens de claimsverordening zijn alleen gezondheidsclaims toegelaten die wetenschappelijk zijn onderbouwd en begrijpelijk zijn voor de consument.

Z index 
Z-Index verzamelt informatie over zorgproducten en plaatst deze in de G-Standaard, de databank die uitwisseling van informatie tussen zorgpartijen in Nederland mogelijk maakt. Z-Index onderhoudt nauwe contacten met al deze zorgpartijen.

Hierbij wordt gecontroleerd of bepaalde medicijnen met elkaar samengaan of juist interfereren.of je rekening moet houden met contra-indicaties, allergieën, doseringen.

GMO vrij 
GMO: ge•net•i•cal•ly modified organism

GMO wordt in Nederland ook wel GGO genoemd (genetisch gemanipuleerd organisme). De Europese Unie bepaalt de definitie van GMO’s die ook voor Nederlandse producten geldt. Zij zeggen dat een GMO een organisme is waarvan genetisch materiaal (DNA) is aangepast op kunstmatige wijze zodat ze een nieuwe, bijzondere eigenschap krijgen. Met kunstmatig wordt bedoeld dat de genen zijn aangepast op een manier die niet op natuurlijke wijze voorkomt in de natuur. Ofwel, door menselijk ingrijpen passen we het DNA van een plant aan.

 

Als er genetisch gemodificeerde ingrediënten in het voedsel zitten, hoort dit op het etiket te staan. De biologische sector maakt geen gebruik van genetische modificatie.