EMDR therapie en Brainspotting

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Het is een snelle en effectieve behandelmethode voor het verwerken van nare ervaringen en trauma's

Bij EMDR therapie, werken we onder meer met het maken van bepaalde oogbewegingen, waardoor je los komt van de ongewenste emoties en de automatische reacties die een (nare) herinnering oproept.

 

Voor wie is EMDR therapie:
Voor mensen die psychische klachten hebben als gevolg van een trauma, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.
Maar ook nare ervaringen die je nog steeds hinderen in je dagelijkse leven zoals gepest zijn, verlieservaringen of werkgerelateerde
gebeurtenissen en andere schokkende ,schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. EMDR therapie kan behulpzaam zijn bij het verwerken van grote en kleine trauma’s.

Klachten kunnen zijn:
Nachtmerries
Flashbacks
Stress
Overdreven waakzaamheid
Angst en paniekaanvallen
Verbeteren van concentratie
Vermijdingsgedrag
Depressieve gevoelens
Piekeren
Negatief zelfbeeld
Schaamte of schuldgevoel
Onverklaarbare lichamelijk klachten

Duur van de behandeling
Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten maar als het om een korte ingrijpende gebeurtenis gaat kunnen mensen vaak na 1 tot 3 behandelingen weer zonder klachten functioneren, uiteraard is er de mogelijk tot langere behandeling indien dit meer tijd vraagt.

Hoe werkt het
Er is veel onderzoek gedaan naar de werking en men heeft ontdekt dat het zeer effectief is. Een mogelijke verklaring is dat de combinatie van het denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht van de afleidende stimulus ervoor zorgt dat het natuurlijke verwerkingssysteem wordt gestimuleerd.

Voordat we starten met de behandeling volgt er een intake gesprek, daarna volgt de behandeling waarbij het beeld van de traumatische ervaring opgeroepen wordt inclusief de gedachtes en gevoelens.
Vervolgens wordt de afleidende stimulus toegediend, meestal is dit de hand van de therapeut en start het verwerkingsproces. De bedoeling is dan dat je de aandacht richt op de gebeurtenis en op de hand ,die op ongeveer 30 cm voor het gezicht langs gaat en heen en weer wordt bewogen. Na elke set wordt er even rust genomen en wordt er stil gestaan bij de veranderingen die zich voordoen. Het gaat hierbij vooral om het ervaren ,het accent niet op het praten over de gebeurtenis.

Intensief en geen bijwerkingen
Omdat het een geconcentreerde en snel werkende therapie is, is het vaak erg intensief voor de cliënt. Nadien kun je erg vermoeid zijn, ook kan het zijn dat er herinneringen boven komen of dat je een periode wat intenser droomt .In de meeste gevallen is dit na enkele dagen weer over. De behandeling heeft geen bijwerkingen.

Wat is brainspotting?
Brainspotting is een uitermate effectieve therapievorm voor verwerking van trauma en andere blokkades die zich met name richt op de verwerking van trauma en andere blokkades waarbij ook juist die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken. Brainspotting heeft daarmee niet alleen een positief effect op onze kwaliteit van leven van alle dag maar is ook bijzonder effectief gebleken waar het gaat om de verbetering van prestaties voor mensen die onder hoge druk moeten presteren: artiesten, sporters en executives.
Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, ADHD, autistische aandoeningen en alle andere blokkades die ons funktioneren en presteren negatief beïnvloeden. Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met bestaande therapievormen dan wel andere wijzen van begeleiden van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.
Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd waardoor informatie die in die gebieden in de hersenen en in het lichaam ligt opgeslagen in de vorm van onverwerkte ”informatie-capsules” worden aangesproken en zich gaan oplossen.
Oftewel: Waar we kijken bepaalt hoe we ons voelen.


De voordelen van Brainspotting:
• Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt.
• Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied
• Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van clienten
• Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen ( prae-cognitieve en prae-verbale gebieden)
• Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
• Minder risico op hertraumatisering
• Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance
• Kortdurende interventieperiodes.
“Waar wij naar kijken beïnvloedt hoe we ons voelen”
Elke levensgebeurtenis die lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij iemand zich door pijn of verdriet overweldigd voelt, machteloos of gevangen, kan zich ontwikkelen tot een blokkade in ervaring. Dit trauma wordt vastgehouden in het lichaam en in de geest.


Wat is 'Brainspotting'?
'Brainspotting' is een krachtige en effectieve behandelwijze gericht op het lokaliseren en oplossen van emotionele en lichamelijke blokkades en trauma. Door middel van 'Brainspotting' worden de neurofysiologische bronnen die samenhangen met lichamelijke of geestelijke blokkades, beschadiging, dissociatie en pijn gelokaliseerd en geharmoniseerd, geintegreerd en daarmee verwerkt waardoor het trauma of de blokkade zich oplost. Er lopen momenteel verschillende onderzoeken naar de precieze werking van 'Brainspotting' in de hersenen en het lichaam. Duidelijk lijkt dat de methode onder meer gebruik maakt van de menselijke capaciteit zichzelf te scannen en het zelfhelende vermogen van het lichaam.
Wat is een 'Brainspot'?
Een 'Brainspot' is de stand of positie van de ogen die gerelateerd is aan de energetische, emotionele activering van een traumatische of emotioneel geladen ervaring in het brein, hoogst waarschijnlijk in de amygdala, de hippocampus of de orbitale cortex van het limbisch systeem. Gelokaliseerd door de oogpositie, en gecombineerd met extern geobserveerde en intern ervaren reflexreacties, is de 'Brainspot' in feite een fysiologisch subsysteem waarin emotionele ervaring in de vorm van herinnering wordt vastgehouden.
Hoe verder?
Wanneer een 'Brainspot' gestimuleerd wordt, geeft het diepere brein reflexieve signalen af dat een belangrijk gebied wordt aangesproken. Dit gebeurt buiten de bewuste waarneming van de patiënt of cliënt om. De reflexieve reacties die zich voordoen terwijl de patiënt of cliënt stilstaat bij lichamelijke sensaties die horen bij het trauma, de emotionele kwestie, dan wel het lichamelijk ongemak, is een aanwijzing dat de 'Brainspot' is gelokaliseerd en geactiveerd. Door de oogpositie vast te houden wordt de 'Brainspot' gestimuleerd terwijl de patiënt of cliënt zich richt op de lichamelijke, zintuiglijke en geestelijke waarneming. Er bestaat een grote hoeveelheid aan reflexreacties: knipperen met de ogen, wiebelen, trekken met de ogen, vergroting en vernauwing van de pupillen, gezichtsuitdrukkingen, fronsen, sniffen, slikken, gapen, hoesten, hand- en voetbewegingen. Het zijn allemaal indicatoren voor de aanwezigheid van een relevante 'Brainspot'. 'Brainspotting' kan zowel met een oog als ook met twee ogen worden toegepast. Bovendien zijn er verschillende technieken om diverse oogposities te lokaliseren en te activeren.
Verwerken en helen, de effecten van Brainspotting
Het vasthouden van de ingenomen oogpositie, terwijl de aandacht van de cliënt gericht blijft op het lichamelijk waargenomen gevoel dat gerelateerd is aan het desbetreffend therapeutisch onderwerp of trauma, zet een diepgaand integrerend en helend proces in de hersenen in werking. Deze manier van verwerken, die zich haast op reflexieve wijze en cellulair niveau binnen het zenuwstelsel lijkt te voltrekken, zorgt voor de-conditionering van eerder geconditioneerde, verstorende emotionele en lichamelijke reacties. Brainspotting ontmantelt het trauma, het symptoom, de lichamelijke pijn en de disfunctionele overtuigingen die steeds maar terug lijken te keren. In de praktijk worden cliënten verlost van ervaringen die zich op gezette tijden telkens opnieuw in hun leven aandienen. 'Brainspotting' stimuleert en activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam om op een diepgaand niveau van trauma te genezen. 'Brainspotting' kan ook worden toegepast om onze natuurlijke lichamelijke hulpbronnen te lokaliseren, te verstevigen en veerkrachtiger te maken.


Hoe werkt Brainspotting?
'Brainspotting' is een fysiologisch hulpmiddel dat een diepgaande psychisch en lichamelijk effect genereert. 'Brainspotting' werkt met het diepste gedeelte van ons brein en lichaam door de directe toegang tot autonome en limbische systemen in het centrale zenuwstelsel. Als een neurobiologisch instrument ondersteunt 'Brainspotting de klinisch helende relatie tussen therapeut en cliënt. Niets kan de plek innemen van een volwassen, verzorgende, helende aanwezigheid en het vermogen om een ander lijdend mens in een veilige, vertrouwde relatie te betrekken, waar hij of zij zich gehoord, geaccepteerd en begrepen voelt.

 

Ervaring van anderen
Ik heb me heel lang een vat vol tranen gevoeld wat vaak op overlopen stond.Na de EMDR is dit weg.Ik kan terugdenken aan gebeurtenissen zonder dat er tranen komen. Wat je dwars zit daar kan Karin je in helpen.Misschien denk je dat het geen Trauma in hoofdletters is en dat je daar geen hulp voor hoeft te zoeken,maar dingen die je misschien al jaren dwarszitten daar kan EMDR therapie je bij helpen. Mij heeft het in ieder geval geholpen en daar ben ik blij mee
groetjes Jolanda

De emdr-sessies bij Karin als therapeut hebben me enorm geholpen om mijn traumatische ervaringen te verwerken. Vaak hoorde ik mensen zeggen 'je moet het loslaten', maar dat paste me nooit. De ervaringen zijn er nu eenmaal en boden me ook waardevolle levenslessen. Na het volgen van de sessies kan ik ze nu bij me blijven dragen, terwijl de heftige gevoelslading er vanaf is. Ik kan, met dank aan Karin, vanuit het hier en nu inmiddels kijken naar het daar en dan, zonder dat het me overmant. De ervaringen horen bij me, maar bepalen niet langer mijn gemoed.
Wat een warme persoonlijkheid ben je Karin. Door jouw invoelend vermogen wist je steeds mee te bewegen op mijn reis door mijn pijnlijke ervaringen. En alles mocht er in volle hevigheid zijn. Het voelde goed, omdat je naast je enorme empathie ook liet merken dat jij er zelf stevig onder bleef. En dat je koers hield. Dat bood mij de veiligheid om de heftige emoties opnieuw toe te laten en zo te kunnen 'opruimen'.
Dank je wel Karin voor je deskundige en empathische werkwijze!
Rian

De EMDR behandelingen zijn erg heftig maar onvoorstelbaar dat ik me in zo’n korte tijd zoveel beter ging voelen.
Ik kan nu echt op een afstand naar de naar gebeurtenis kijken zonder dat ik er nog last van heb.

”En ja………….. Het kan plotsklaps heel donker worden, heel koud, heel eng!!!! Ik had al heel hard gewerkt aan een situatie waar ik jaren in vast had gezeten. Had geen enkele deur gesloten gehouden, en alle hulplijnen aangegrepen. Ook deskundige hulp gezocht met grote regelmaat, om mij daar in te ondersteunen.

Ik had het voor mijn gevoel goed aangepakt om uit de situatie bevrijdt te worden. Ik voelde me oké en begon een rouwproces, waar ik ook steeds beter mee om kon gaan. Van het een op het andere moment 9 maanden later werd ik gedwongen een hele dag op de bank te blijven zitten, en niets kon mij bewegen om iets anders te doen, dan een hele dag te huilen. Angst en paniek wisselde zich de hele dag af! Ik werd steeds onrustiger!!! Vanuit het niets kwam alles als een film onaangekondigd bij me binnen, in beeld geluid geuren en kleuren! Opnieuw mijn afgelopen 10 jaar.

Ik sprak een kennis die een deel van mijn verhaal intens aanhoorde, en mij vertelde dat zij na een heel dramatische en traumatische ervaring heel veel aan EMDR therapie had gehad!

Ik ging op zoek. Als eerste kwam ik Karin tegen. Op de site spraken haar woorden en foto mij het meeste aan. Het lezen over haar EMDR therapie voelde bijna als een warme deken.

Bij deelname aan de therapie kwam ik in een warme ruimte, werd hartelijk ontvangen en voelde me dus onmiddellijk zeer op mijn gemak. Grenzeloos kon ik daar waar het mij overdag en ’s nachts zo moeilijk werd gemaakt aan haar kwijt.

Ik was doodmoe en ging met een paar opdrachten na de intake aan de slag, om de eerste therapie in te gaan, ze legde me uit hoe de therapie werkte. Had er geen oordeel of vooroordeel over. Ik wilde graag hulp!!! Ik schreeuwde erom.

Zo volgden de therapiemomenten. Ongelooflijk, verbazingwekkend, nooit eerder heb ik zoiets direct voelbaar in therapie mee gemaakt! Ik kon in mijn diepste gevoelens, met mijn hart en ziel naar de meest moeilijke, angstige en verdrietige, vernederende momenten, die vervolgens momenten werden waar ik lachend naar kon kijken, kon voelen kon beleven!!

Ongelooflijk! Zo gingen we in een aantal sessies al die voor mij zo moeilijke ervaringen aanpakken!! Het ging snel omdat ik hoog gevoelig ben. Maar ook zonder die hoog gevoeligheid kom je in die bizarre traumatische ervaringen terecht.

Het werkt en later in de wereld buiten de therapie werkte het ook zeker. De confrontatie die ik meemaakte zorgde voor rust, geen paniek, ik kon er naar kijken ervaren en verder hoefde ik er helemaal niets mee!!!! Dank je wel Karin, Dank je wel EMDR therapie!!!!!! “

Meer informatie aanvragen?

Wil je meer informatie? Vul onderstaand contactformulier in of mail naar info@rebalancepraktijk.nl . Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Naam
Telefoon
E-mail
Bericht