Compassie Training

De 8 weken durende cursus Compassietraining is een verdieping op de mindfulness training waarbij het belang van (zelf)compassie centraal staat. Een training waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren. Veel mensen hebben een sterke criticus in zich die voordurend als een soort pestkop commentaar levert op hun doen en laten. Dit kan het lastig maken om te genieten. Tijdens de compassie training krijg je handreikingen om hier anders mee om te kunnen gaan.

Voor wie
De compassie training is bedoeld voor mensen die eerder de mindfulness cursus hebben gevolgd hebben en nodigt je uit tot verder (zelf) onderzoek. Je ontdekt wat helpend is om een meer vriendelijke,milde houding naar jezelf te ontwikkelen. De cursus is ook bedoeld voor mensen die de mindfulness wel begrijpen maar het effect nog niet helemaal kunnen voelen.

Wat gaan we doen
Er worden wederom allerlei oefeningen aangereikt, afgewisseld met theorie over de evolutie van ons brein en onze emotie regulatie systemen. We oefenen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, visualiseren, spreken en handelen.

Wanneer
Bij aanmelding van minimaal 4 personen zal de compassie training starten op woensdagavond 25 maart tot en met 13 mei van 18.30 tot 20.30 uur. (wekelijks)

Kosten
€45 per sessie (2 uur) . U meldt zich aan voor de hele cursus ,welke per maand gefactureerd wordt, indien u een sessie verhinderd bent is het mogelijk om deze in een latere groep in te halen. Er vindt dan geen restitutie van de kosten plaats. Indien u aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat u de kosten voor de training geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar.