Meditatie en Compassie

De 8 weken durende cursus Compassietraining is een verdieping op de mindfulness training waarbij het belang van (zelf)compassie centraal staat. In onze cultuur ervaren veel mensen psychische problemen, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Veel mensen hebben een sterke criticus in zich die voortdurend als een soort pestkop commentaar levert op hun doen en laten. We kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor onszelf en anderen te ervaren. We kunnen vluchten in isolement of ons storten in bezigheden of relaties die ons niet echt voldoening geven.

Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (‘Ik snap het wel, maar voel het niet.’) Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren.

Voor wie
De compassie training is bedoeld voor hen die zich in bovengenoemde beschrijvingen herkennen en eerder de mindfulness cursus hebben gevolgd. De compassietraining bouwt daar namelijk op voort en is geschikt voor hen die gemotiveerd zijn tot nader zelfonderzoek en willen ondervinden wat heilzaam voor hen is en wat niet. Met name is deze cursus bedoeld voor mensen die wel ondervonden hebben dat mindfulness beoefening hen goed doet, maar die moeite hebben deze in hun leven te integreren en een milde, vriendelijke houding daarbij te ontwikkelen. Bij deelnemers wordt gesuggereerd dat zij gedurende de training dagelijks 3⁄4 à 1 uur tijd vrijmaken voor oefeningen. In tegenstelling tot de mindfulness worden er steeds oefensuggesties aangedragen i.p.v. huiswerk.

Naast het verder trainen van mindfulness komt o.a. het volgende aan bod:
- Het erkennen van pijn en lijden en hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven.
- Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen, gericht op veiligheid, bevrediging en sociale verbondenheid.
- Hoe de drie systemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bv. door schaamte, zelfkritiek en de innerlijke pestkop.
- Onze gedeelde menselijke conditie (Common Humanity) en dat waar we niet voor gekozen hebben, is niet onze fout.
- Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en compassiebeoefening de balans kan helpen herstellen.
- Oefenen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, visualiseren, spreken en handelen.

De training is ontwikkeld door Erik van den Brink (psychiater) en Frits Koster en is onder meer gebaseerd op het werk van Paul Gilbert, Christopher Germer, Tara Brach en Kristin Neff.

Net als bij de mindfulness cursus zijn de voornaamste leermeesters de eigen ervaring en de uitwisselingen in de groep. Deelnemers zijn vrij in wat en hoeveel ze met elkaar delen en hoeven de problemen voor elkaar niet op te lossen. Wel kunnen ze elkaar ondersteunen door ook in de uitwisselingen mindfulness en compassie te beoefenen.

Wanneer
Bij aanmelding van minimaal 4 personen zal de compassie training starten.
Ook is het mogelijk om een individueel traject aan te gaan, dit kan worden aangepast aan uw persoonlijke behoefte en aandachtsgebied.

Kosten
1-3 personen €90 per sessie (1 uur)
4 -10 personen €45 per sessie (2 uur)

U meldt zich aan voor de hele cursus ,welke voorafgaand aan de cursus gefactureerd wordt (In overleg is ook mogelijk om maandelijks te factureren)Indien u een sessie verhinderd bent vindt dan geen restitutie van dekosten plaats.
De cursus wordt niet vergoed vanuit de aanvullende verzekering

De eerstvolgende cursus zal starten op maandag 14 januari 2019 van 1500 uur tot 1700 uur .U kunt uw interesse alvast kenbaar maken.

ervaring deelnemers

Mindfullness en de compassietraining hebben ervoor gezorgd dat ik weer naar mezelf durf te luisteren in plaats van mijn angsten weg stop.